Cứu usb, Ổ cứng di động bị yêu cầu format

 

Sữa lỗi USB, ổ cứng di động bị yêu cầu format

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi USB đòi Format

Hướng dẫn nhanh:

Tải phần mềm MiniTool Partition Wizard Free 12 tại đây -> Vào ứng dụng -> Chọn Disk & Partition Management -> Chọn vào USB bị lỗi -> Chọn Wizard -> Partition Recovery Wizard -> Sau đó tiến hành sửa lỗi USB

- Bước 1: Sau khi cài đặt hoàn tất công cụ MiniToolcắm USB vào và khởi chạy công cụ, nhấp chuột vào Disk & Partition Management.

Bước 1: Sau khi cài đặt hoàn tất công cụ MiniTool, cắm USB vào và khởi chạy công cụ, nhấp chuột vào Disk & Partition Management.

- Bước 2: Chọn vào USB bị lỗi bạn đã cắm vào máy.

Bước 2: Chọn vào USB bị lỗi bạn đã cắm vào máy.

- Bước 3: Các bạn chọn Wizard và chọn Partition Recovery Wizard.

Bước 3: Các bạn chọn Wizard và chọn Partition Recovery Wizard.

- Bước 4: Khi cửa sổ Partition Recovery Wizard hiện ra các bạn chọn Next.

Bước 4: Khi cửa sổ Partition Recovery Wizard hiện ra các bạn chọn Next.

- Bước 5: Các bạn lựa chọn ổ USB một lần nữa và nhấn Next.

Bước 5: Các bạn lựa chọn ổ USB một lần nữa và nhấn Next.

- Bước 6: Chọn Full Disk (quá trình thực hiện sẽ lâu nhất nhưng hiệu quả đạt được là tối đa) sau đó các bạn tiếp tục chọn Next.

Bước 6: Chọn Full Disk (quá trình thực hiện sẽ lâu nhất nhưng hiệu quả đạt được là tối đa) sau đó các bạn tiếp tục chọn Next.

- Bước 7: Các bạn chọn Quick Scan để kiểm tra nhanh USB, nếu không có hiệu quả thì chọn Full Scan và chọn Next.

Bước 7: Các bạn chọn Quick Scan để kiểm tra nhanh USB, nếu không có hiệu quả thì chọn Full Scan và chọn Next.

- Bước 8: Sau khi USB được phục hồi, các bạn bấm Finish.

Bước 8: Sau khi USB được phục hồi, các bạn bấm Finish.

Như vậy các bạn đã hoàn tất cách khắc phục lỗi USB đòi Format.

Sữa Chữa Trọn Gói


Không có nhận xét nào: