[ 1 Click ] Sửa lỗi Chrome - Cốc Cốc trên máy tính bị Aw Snap - Ôi Hỏng Update 2021

 [ 1 Click ] Tool Sửa lỗi Chrome trên máy tính bị Aw Snap - Ôi Hỏng


Các sửa lỗi Ôi Hỏng - Aw, Snap trên Chome, cốc cốc update 2021

 Lỗi này hầu hết sự cố diễn ra trên các thiết bị mà người dùng chưa cập nhật phiên bản mới nhất của Symantec Endpoint Protection. Symantec giải thích rằng sự cố này xảy ra do sự không tương thích giữa công nghệ Application Control trong Symantec Endpoint Protection và tính năng Microsoft’s Code Integrity được bật trong trình duyệt Chrome. 

Cách sửa lỗi này rất là đơn giản chì cần tạo một khóa để tắt tính năng này như hướng dẫn sau hoặc tải file sửa lỗi Chrome chỉ cần chạy là xong tại đây ( nhấp phải chọn run as administrator nhé )


     1. Dùng Command Prompt (Start > gõ CMD > Run as Administrator) với quyền Admin. Gõ vào lệnh sau:
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome /v RendererCodeIntegrityEnabled /t REG_DWORD /d 0

     2. Enter, Xong chrome đã được sửa lỗi thành công các bạn có thể mở lại để kiểm tra.


nếu không tự xử lý được thì các bạn có thể liên hệ với ITFast để được hổ trợ nhanh nhất nhé.Không có nhận xét nào: